motorsåg

Fäll träd med motorsågar

Att fälla träd med motorsågar är inte något man bör ge sig in på utan rätt utrustning eller utbildning. Då det kan skada människor i ens omgivning om man inte är försiktig. Något man inte vill vara orsaken till. Därför måste man veta när man kan fälla träd med motorsågar och när man ska anlita ett proffs för detta. Om man ska fälla ett eller flera träd i ett bebyggt område bör man alltid anlita proffs. Om trädet istället finns mitt i skogen så kan man försöka själv. Det finns dock flera saker man faktiskt bör tänka på innan man ger sig in på detta.

Hitta rätt motorsåg

Man bör vara säker på hur man hanterar en motorsåg på korrekt sätt. Man ska även se till att man har rätt skyddsutrustning och att någon kan följa med när man fäller trädet. För man ska aldrig fälla ett träd utan att det finns någon som kan ringa efter hjälp om något skulle gå fel. Även de som arbetar med att fälla träd med motorsågar följer dessa regler. Då de är väl medvetna om vilka saker som kan fel och hur illa ett träd eller motorsåg kan skada en människa.

Hur fäller man ett träd med motorsågar?

Om man aldrig fällt ett träd med en motorsåg tidigare så är det inte helt enkelt att göra rätt från början. Man ska alltid använda motorsågen på det sättet som instruktionerna säger. Beroende på vilken modell man använder sig av så kan detta skifta. Man bör däremot jobba på ett så säkert sätt som man bara kan. Då man annars riskerar att skada sig själv eller omgivningen.

För det största problemet för de flesta som använder en motorsåg är inte att skydda sig själva ordentligt utan att tänka på omgivningen. De flesta känner till exempel inte till att man alltid ska ha ett säkerhetsavstånd på minst tre trädlängder. Om en person kommer innanför detta skyddsområde så bör man avbryta arbetet omedelbart.

Ska man fälla ett träd där det ligger bebyggelse inom tre trädlängder så ska man helst anlita en expert. Då kommer man nämligen behöva sektionsfälla trädet för att minska risken för skador så mycket som möjligt.

Med sektionsfällning menar man att trädet sågas ner och fälls i sektioner. Ofta kräver detta en lyftkran om man inte fäller trädet i väldigt små bitar åt gången. Man ska alltid tänka på att ett träd även för proffsen kan falla fel.

Hur viktigt är det med motorsågssäkerheten?

Motorsågssäkerhet är något som är det enda man bör tänka på när man arbetar med motorsågar. För detta är ett verktyg som kan skada både direkt och indirekt om man inte är försiktig. Därför ska man alltid använda korrekt skyddsklädsel. Man ska alltid se till att inga människor eller djur finns inom säkerhetsavståndet och att man bara fäller träd som inte riskerar att skada någon eller något.

Om man följer detta så kommer man ha en större möjlighet att undvika skador eller olyckor så långt som det faktiskt är möjligt.

Kommentera