fasadputs-behovs

Att putsa din fasad

Att putsa fasaden är något som måste göras regelbundet då det annars lätt kan bli så att det släpper igenom fukt. Det kan leda till att det blir fuktskador som behövs åtgärdas och det är inte något som är billigt utan ofta är det något av de dyraste som kan behövas åtgärdas på ett hus.

Därför ska man se till att putsa fasaden så ofta som det krävs. Man ska även utföra visuella inspektioner regelbundet av sin fasad för att se om det finns några sprickor, hål eller annat som behövs fixas. Då undviker man att det blir dyrt i framtiden.

Kumla Fasad Team hjälper dig att både hålla ned kostnaderna men också att få din fasad så perfekt den kan bli. För fasadputs i Stockholm är det Kumla Fasad Team du ska höra av dig till.

Hur gör man för att putsa fasaden?

Först och främst måste man fråga sig själv om man vet hur man gör. Om man vet så är det enkelt att utföra och risken för att det blir fel är liten. Men om man inte vet är det alltid bättre att ta in ett företag som gör det åt en. Då undviker man som sagt att det blir fel.

Först och främst måste man tvätta fasaden för att få bort föroreningar och smuts. Dessa kan göra att det inte fäster ordentligt. Beroende på vilken typ av fasad man har så finns det andra saker som kan behöva göras. Innan man kan börja putsa fasaden. För att undvika att det blir fel så ska man se till att fasaden verkligen är ren. Och även kontrollera om det finns något annat som kan behöva åtgärdas.

Så se till att allt blir ordentligt gjort så kommer du slippa problem i framtiden.

Hitta rätt puts för fasaden

Att välja rätt puts som ska användas för just din fasad är oftast rätt enkelt. Och det går väldigt bra att fråga på byggvaruhus. De brukar ha rätt kompetent personal på de flesta byggvaruhus. Om de inte är säkra så kommer de att säga till och då får du fråga någon annan. Men oftast vet de vilken puts som går att använda på vilka fasader. Vet de ej så kan de enkelt ta reda på det.

Men som med allt annat så finns det skillnader mellan puts som är gjorda av olika tillverkare och det kan alltid finnas bättre och sämre märken. Det går också nästan alltid att fråga om på byggvaruhus men den generella regeln med puts som gäller nästan allt är att man får vad man betalar för. Så välj ett märke som du känner till och vet kvaliteten på och om du inte vet så fråga.

Grundstegen för att putsa fasaden

Det viktigaste är att rengöra fasaden noggrant och se till att det inte finns något som behöver åtgärdas under putsen. En ordentligt gjord putsning av fasaden kan nämligen hålla sig i decennier så om du är osäker på hur man gör så anlita en byggfirma som kan göra det åt dig. Det är nämligen inte det enklaste. För att få en jämn puts kan du använda dig av putslister som gör det enklare. Men om du känner att du inte riktigt vet hur man gör men inte vill anlita en byggfirma så börja med en liten bit av väggen först för att se hur det blir.

Kommentera