Företag erbjuder specialutbildningar

Att utbildningar blir ett allt mer använt marknadsföringsverktyg är mer och mer tydligt. Ju mer komplicerade produkter företagen erbjuder desto större är nyttan av att använda just utbildning som ett försäljningsargument.

Colly Filtreringsteknik är ett företag som erbjuder innovativa och kostnadseffektiva lösningar inom filtreringsteknik. Men företaget säljer inte bara kunskap och teknologi för att säkerställa vattenkvalitet av inkommande råvatten med hjälp av vattenfilter. Man levererar nyckelfärdiga system för alla behov från ett enskilt vattenfilter till anläggningar för RO & membranfiltrering. Företaget tar ett helhetsansvar för analyser, filterförsörjning och lagerhållning.

”Genom att utbilda våra kunder så säkerställer vi att våra kunder har tillgång till och förståelse för filtreringens grunder. Vi ger kunden de förutsättningar hen behöver för att kunna ta de beslut som behövs när det gäller att välja rätt filtreringslösningar.”

Ett företag med anor

Colly har varit ledande i utvecklingen sedan 1957. Företagets affärsidé är att leverera problemfri och garanterad ren drift och miljövänlig design med lång livslängd. Företaget erbjuder olika koncept för specifika branscher. Det kan gälla filtreringslösningar för såväl livsmedelsbranschen som verkstads- och stålindustrin. Colly Filtreringsteknik finns lokalt med kontor över hela Sverige och kan därför genomföra utbildningar på de flesta ställen runt om i vårt land.

Fastighetsmäklare

I takt med att bostadsmarknaden utvecklas och bostadspriserna fortsätter att stiga – såväl på villor som bostadsrätter och fritidshus – så drar detta naturligtvis till sig många som vill arbeta som fastighetsmäklare.

Sannolikt kommer det stora intresset sig av en kombination av faktorer, allt från möjligheter att tjäna bra med pengar till att få ett intressant jobb där stor människokontakt ingår, samt ofta lite friare arbetstider än vad ett traditionellt kontorsjobb innebär. Det är dock viktigt att tänka på att jobbet som mäklare så gott som uteslutande innebär sena kvällar och helger.

Utbilda dig till mäklare

Sedan mitten av 1980-talet är fastighetsmäklare ett reglerat yrke vilket gör att inte vem som helst får kalla sig det. För att få förmedla fastigheter (samt villor, bostadsrätter och fritidshus) krävs en utbildning på högskolenivå motsvarande 120 högskolepoäng, 10 veckors praktik hos en registrerad mäklare på en byrå. Utöver detta krävs att du som fastighetsmäklare också har en ansvarsförsäkring.

Hård konkurrens

I dagsläget är konkurrensen om jobben som fastighetsmäklare hård. Många unga ser idag chansen att få jobba med inredning och försäljning, samt i slutändan också skaffa sig en bra lön. En lön som ofta är prestationsbaserad och beroende av hur högt priserna är beredda att stiga.

Det är naturligt att konkurrensen i storstadsområden är högre än på landsbygden då det också är här som bostadspriserna har gått upp mest de senaste decennierna.

Livet som fastighetsmäklare

Det finns i hela landet ett antal kedjor som arbetar med fastighetsförmedling i stor skala. Dessutom börjar det dyka upp även mindre aktörer på marknaden på många orter, aktörer som är beredda att vara lite mer kräsna med valet av bostäder och där känslan spelar större roll än volymen. En av dessa är fastighetsmäklarna på Västanhem i Jönköping där den genuina hemlängtan får styra mäklarnas arbete med bostaden. Ett tips är att besöka deras hemsida för att få en känsla för hur dessa mindre byråer arbetar i förhållande till de stora kedjorna.

Stort ansvar präglar yrket

Som mäklare har du ett stort ansvar vid försäljningen av bostaden. Du har dels ett ansvar gentemot säljaren att få ut så mycket som möjligt för objektet. Samtidigt har du ett stort ansvar även gentemot köparen och dennes intressen. Som mäklare är din roll att vara en opartisk mellanhand. Det är oerhört viktigt att du är tydlig med att visa spekulanter fel i bostaden för att undvika tvister och rättegångar i framtiden.

Sedan ska inte det faktum att köparen också kan sälja sin bostad underskattas. Har du gjort ett bra jobb där köparen känner sig mycket nöjd, då har du också redan lagt en grund för att få tillbaka samma hus och kund en gång till – fast denna gång som säljare istället för köpare.

Bli revisor och jobba med redovisning

Vi får ofta frågan om hur det går till för att utbilda sig till olika yrken. Ett av de yrken som är populärast är revisor, det vill säga att du utför revision på företag. Där genomför och granskar du bokföring och ser till att företagen, som är dina kunder, är ekonomiskt hållbara och att skatter och avgifter har betalats in i tid.

För att bli revisor krävs först och främst en kandidatexamen i företagsekonomi eller liknande från ett universitet eller högskola. Dessutom kräver Revisorsnämnden, som auktoriserar svenska revisorer, att du har genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt minst åtta år. Den praktiska delen av utbildningen ska ha skett under en annan auktoriserad revisor under som kortast tre års tid med arbetsmängd motsvarande en heltidstjänst. Det här gör att utbildningstiden för att bli revisor är relativt lång jämfört med många andra yrken.

Just att din praktik har skett under överinseende av en auktoriserad revisor är ett krav. Utan en godkänd handledare kan inte heller arbetstiden räknas som praktik, vilket gör att tiden ej kan tillgodoräknas när du ansöker om att själv bli auktoriserad revisor.

Arbetsuppgifter som revisor

Som revisor arbetar du med företags redovisning och bokföring. Det är ditt ansvar att se till att all redovisning lämnas in till Skatteverket i tid, och att alla siffror är i sin ordning. Genom att granska deklarationer och redovisning är du som auktoriserad revisor också skyldig att anmäla till åklagare när oegentligheter upptäcks inom ett företags ekonomiska styrning. Sådana saker kan vara penningtvätt, skattebrott eller finansiering av terrorism.

Jobbprognoser spår en fortsatt god efterfrågan på auktoriserade revisorer. De högre akademiska utbildningarna på handelshögskolor över landet har dock gjort att antalet utbildade ekonomer har ökat under de senaste decennierna, varpå konkurrensen om jobben, som räknas som praktik, har hårdnat betänkligt.

Efter avslutad utbildning på högskola kan du söka tjänst som redovisningskonsult hos en auktoriserad revisor. Där får du lära dig yrket från grunden genom praktiska moment, och du får vara med och bedriva både redovisning och revision i riktiga företag.

Ett av de företag som de senaste åren har vuxit sig stora i branschen är Revideco, som har kontor i Stockholm, Skellefteå, Jönköping och Göteborg.

Sinne för redovisning

Har du ett sinne för redovisning och siffror och gillar ordning och reda? Har du god förmåga att tänka kreativt, är beredd att ta konflikter och samtidigt kan organisera papper samt talar åtminstone svenska och engelska flytande, då har du troligtvis förutsättningar för att jobba som revisor. Önskar du bli revisor, sök då till en högskola eller universitet som erbjuder ekonomiutbildningar.

 

Heta trender 2015

I en tid när fler och fler städer över hela världen får problem med bilismen och istället väljer att satsa på cykel som primärt transportsätt, är det på något sätt befriande med att det också i Sverige finns personer som gärna driver på och vill promota cykel som ett naturligt transportmedel men också fantastisk sport.

Bike Life är en blogg och ett onlinemagasin som fokuserar på hur vanliga motionärer, elitmotionärer och amatörer kan göra sin cykling mycket roligare. För hur man än vrider och vänder på det så är cykling en materialsport. Det är helt enkelt roligare att cykla med en lätt och bra cykel i kolfiber än en tyngre modell i aluminium. Är man sedan beredd att lägga på några tusenlappar extra för att få elektroniska växlar, då är lyckan ofta gjord.

Besök gärna Bike Life på www.bike-life.se och läs mer om alla häftiga cyklar, prylar och kläder som gör ditt liv lite roligare.

Stor efterfrågan på VVS-tekniker

När jobbarometern varje år listar framtidsjobben så finns det ofta några gemensamma nämnare. Läkare är en, VVS-ingenjör är en annan. Faktum är att en utbildning inom VVS så gott som alltid är likvärdigt med löfte om jobb. Framför allt beror detta på nyproduktioner inom byggindustrin, samtidigt som 50-talets stora byggboom nu behöver renoveras. Lägg sedan till en åldrande yrkeskår av rörmokare, vilket bäddar för en naturlig generationsväxling i branschen. Fortsätt läsa Stor efterfrågan på VVS-tekniker